Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 43

I. Ölümün bildirilmesi

C. Ölüm kütüğü

I. Ölümün bildirilmesi

Madde 43 - Ölümlere ilişkin bildirimler ilgili kanun hükümlerine göre yapılır.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

C ÖLÜM SİCİLLİ

I. Ölümün bildirilmesi

Madde 41

Her ölüm ve bulunan her ölü, nihayet on gün içinde nüfus memuruna bildirilir.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 41 inci maddesini karşılamaktadır.

Yürürlükteki maddede öngörülen süreler, ilgili kanunlara yollama yapılmak suretiyle metinden çıkarılmıştır. Ölümlere ilişkin bildirimlerin hangi sürelerde yapılması gerektiği konusu 1587 sayılı Nüfus Kanununda düzenlenmiştir. Bu nedenle, bu hususların Medenî Kanunda yer alması isabetli görülmemiştir.

Not: Gerekçede anılan 1587 sayılı Nüfus Kanunu, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 71. maddesi gereğince yürürlükten kaldırılmıştır (RG. 29.04.2006; S: 26153).

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

Hükmün, kaynak İsviçre Medenî Kanunu’nda bire bir karşılığı bulunmamak-tadır. Bununla birlikte hüküm kaynak kanunun 39. maddesinin 2. fıkrasının 1. bendi ile karşılaştırılabilir.

1-) ZGB:

A. Register

I. Allgemeines

Art. 39

1 Zur Beurkundung des Personenstandes werden Register geführt.

2 Zum Personenstand gehören insbesondere:

1. die eine Person unmittelbar betreffenden Zivilstandstatsachen wie die Geburt, die Heirat, der Tod;

2. die personen- und familienrechtliche Stellung einer Person wie die Mündigkeit, die Abstammung, die Ehe;

3. die Namen;

4. die Kantons- und Gemeindebürgerrechte;

5. die Staatsangehörigkeit.

2-) CCS:

A. Registres

I. Généralités

Art. 39

1 L’état civil est constaté par des registres.

2 Par état civil, on entend notamment:

1. les faits d’état civil directement liés à une personne, tels que la naissance, le mariage, le décès;

2. le statut personnel et familial d’une personne, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial;

3. les noms;

4. les droits de cité cantonal et communal;

5. la nationalité.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X