Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 484

1. İstek üzerine veya re’sen

II. Usulü

1. İstek üzerine veya re’sen

Madde 484 - Ayırt etme gücüne sahip olan vesayet altındaki kişi veya her ilgili, vasinin görevden alınmasını isteyebilir.

Görevden alınmayı gerektiren sebebin varlığını başka bir yoldan öğrenen vesayet makamı, vasiyi re’sen görevden almakla yükümlüdür.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

II. Azil usulü

1- İstida üzerine ve resen

Madde 428

Temyiz kudretini haiz veyaset altındaki kimse ve alâkadarlardan her biri, vasinin azlini talebedebilirler.

Azli mucip bir sebebin vücuduna diğer bir suretle muttali olan sulh hâkimi vasiyi azle tevessül ile mükelleftir.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 428 inci maddesini karşılamaktadır. Arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Maddenin ikinci fıkrasında “sulh hâkimi” yerine “vesayet makamı” denilmiştir.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

II. Verfahren

1. Auf Antrag und von Amtes wegen

Art. 446

1 Die Amtsenthebung kann sowohl von dem Bevormundeten, der urteilsfähig ist, als auch von jedermann, der ein Interesse hat, beantragt werden.

2 Wird der Vormundschaftsbehörde auf anderem Wege ein Enthebungsgrund bekannt, so hat sie von Amtes wegen zur Enthebung zu schreiten.

2-) CCS:

II. Procédure

1. Sur requête d’office

Art. 446

1 La destitution peut être proposée par le pupille capable de discernement et par tout intéressé.

2 Lorsqu’une cause de destitution parvient d’une autre manière à la connaissance de l’autorité tutélaire, celle-ci est tenue de procéder d’office.

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’nun 446. maddesi 19.12.2008 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2013 itibariyle değişikliğe uğramıştır.

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X