Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 880

X. Alacaklının temsili

X. Alacaklının temsili

Madde 880 - Acele karar alınması gereken hâllerde, borçlunun veya diğer bir ilgilinin istemesi üzerine, şahsen hareket etmesi kanun hükmü gereği olup da adı veya nerede olduğu bilinmeyen alacaklıya, rehinli taşınmazın bulunduğu yer sulh hâkimi tarafından bir kayyım atanır.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

X. Alacaklının temsili

Madde 795

Müstacelen bir karar ittihazı lâzım gelip te bizzat müdahalesi kanunen icabeden alacaklının ismi veya ikametgâhı meçhul olduğu hallerde borçlunun veya diğer alâkadarların talebi üzerine sulh hâkimi o alacaklıya, bir kayyım tâyin edebilir.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 795 inci maddesini karşılamaktadır.

Maddeyle yerleşim yeri, adı, soyadı ve adresi, daha başka bir anlatımla “adı veya nerede olduğu bilinmeyen” alacaklıya, hakkında acele bir kararın alınması gerektiği hâllerde bir kayyım atanması öngörülmektedir. Bu hususta rehinli taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi yetkili kılınmıştır.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

X. Vertretung des Gläubigers

Art. 823

1 Ist der Name oder Wohnort eines Grundpfandgläubigers unbekannt, so kann in den Fällen, wo das Gesetz eine persönliche Betätigung des Gläubigers vorsieht und eine solche dringend erforderlich ist, auf Antrag des Schuldners oder anderer Beteiligter dem Gläubiger von der Vormundschaftsbehörde ein Beistand ernannt werden.

2 Zuständig ist die Vormundschaftsbehörde des Ortes, wo das Unterpfand liegt.

2-) CCS:

X. Représentation du créancier

Art. 823

1 A la requête du débiteur ou d’autres intéressés, l’autorité tutélaire peut nommer un curateur au créancier dont le nom ou le domicile sont inconnus, lorsque l’intervention personnelle de ce créancier est prévue par la loi et qu’il y a lieu de prendre d’urgence une décision.

2 L’autorité tutélaire compétente est celle du lieu où le gage est situé.

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’nun 823. maddesi 11.12.2009 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2012 itibariyle değişikliğe uğramıştır ancak, maddede sayılan hallerde ve şartlarda değişiklik yapılmamış sadece hakime alacaklıya kayyım atamanın dışında başkaca tedbirlere de karar verebilme imkanı tanınmıştır. Ayrıca belirtmek gerekir ki yapılan bu değişiklikle kaynak hükmün 2. fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X